“สวมเขา (Suam Kao)” by Praew Jeerawan

miss_vicky:

this song… is just… hurtful! but.. i really do appreciate the ending, even if… it had to go like that, but i prefer it compare to not doing anything. and… found me another great thai singer!! whoo~

Originally posted on ดึงดูดใจ - Thai Music Translations:

Title: สวมเขา / Suam Kao (Wearing Her)
Artist: Praew Jeerawan
Album: [Single]
Year: 2013

หัวใจที่บาง บาง มันสลายลงในพริบตา
Hua jai tee bahng bahng mun salai long nai prit dtah
My fragile heart crumbled in the blink of an eye
เมื่อได้รู้ว่า เธอและเขามีอะไรกัน
Meua dai roo wah tur lae kao mee arai gun
When I realized that you and she had something together
ไม่เคยคิดระแวง หวาดกลัว
Mai koey kit rawaeng waht glua
I never thought to be suspicious or fearful
ว่าคนใกล้ตัวที่สำคัญ
Wah kon glai dtua tee sumkun
Of the people who were important to me
จะเอามีดกรีดกลางหลัง
Ja ao meet greet glahng lung
It’s a stab to the back
ให้ช้ำแทบปางตาย
Hai chum taep bpahng dtai
Leaving me hurting to death

(*) ต่อหน้าฉันแกล้งทำ เหมือนไม่มีอะไร
Dtor nah chun glaeng tum meuan mai mee arai
In front of me, you act like it’s nothing
ทำเหมือนคนที่สนิทใจ ไปตามน้ำ
Tum meuan kon tee sanit jai bpai dtahm…

View original 258 more words

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s