“ทำใจไม่ได้ (I Can’t)” by Knom Jean

miss_vicky:

i usually don’t listen to Knomjean’s songs only because they are always sad to me, and have like a sad ending to them and the music video too. lol
but my sister suggested for me to go listen and watch it and i did.
the song is sad, yes, but the music video, to me, for once had a good ending that i like. lol
and Knomjean has grown in a fine young lady. her teeth are all perfect thanks to braces, and her face has grown in as well. lol
but anyways~ the song is good, she always had a wonderful voice, and i’m happy to say that she has improve strongly in vocal power.
i hope her career in the show biz continues on for many years.

Originally posted on ดึงดูดใจ - Thai Music Translations:

Title: ทำใจไม่ได้ / Tum Jai Mai Dai (I Can’t Accept It)
English Title: “I Can’t”
Artist: Knom Jean
Album: Meaning
Year: 2013

ให้ดีกับเขา ฉันคงทำใจไม่ได้
Hai dee gup kao chun kong tum jai mai dai
You go well with him, I can’t accept it
แค่เห็นเธอดีกับเขา ฉันก็แทบจะตายแล้ว
Kae hen tur dee gup kao chun gor taep ja dtai laeo
Just seeing you look so good with him nearly kills me

ฉันก็รู้ทั้งรู้ ว่าเขาไม่ผิด
Chun gor roo tung roo wah kao mai pit
I know full well it’s not his fault
และก็ไม่ได้คิด ไปโกรธเขาหรอก
Lae gor mai dai kit bpai groht kao rauk
And I was never angry at him
เธอก็ห่วงแค่ความรู้สึกดีดีของเธอ
Tur gor huang kae kwahm roo seuk dee kaung tur
You were only worried about your good feelings
ใช่หรือเปล่า
Chai reu bplao
Right?

(*) ฉันยอมให้จบ ฉันยอมต้องเจ็บ
Chun yaum hai job chun yaum dtaung jep
I’ll agree to end this…

View original 229 more words

About these ads

2 thoughts on ““ทำใจไม่ได้ (I Can’t)” by Knom Jean”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s